Словник

RICSRoyal Institution of Chartered Surveyors. Королівське товариство сертифікованих Сервейер. Також можна перевести як Королівське товариство дипломованих Сервейер.

MRICSMember of RICS. Член Королівського товариства сертифікованих Сервейер. Статус присвоюється фахівцеві в результаті його вступу в організацію і позитивного проходження процедури акредитації полягає в складанні кваліфікаційного іспиту. Також, для збереження членства в організації необхідне щорічне підтвердження статусу.

AssocRICS — Асоційоване (Associate) членство в RICS.

FRICS — Fellow of RICS. Заслужений член RICS. Статус члена організації присвоюється за активний внесок у розвиток суспільства.

Детальніше про RICS


МСФЗ — (IFRS – International Financial Reporting Standards). Міжнародні стандарти фінансової звітності. Звід стандартів і правил складання фінансової звітності призначений для уніфікації стандартів звітності. МСФЗ ґрунтуються на принципах, а не жорстких правилах.

В Україні здавати звітність відповідно до МСФЗ зобов’язані: банки, страхові компанії, публічні акціонерні товариства, недержавні пенсійні фонди і деякі інші фінансові організації. У деяких країнах Європи стандарти IFRS є обов’язковими для застосування. У США здійснюється процес поступового переходу на міжнародні стандарти і відмови від національних.


Сервейінг — Surveying (англ. to survey — обмірювання, обстеження, вимір). Термін означає різні поняття в різних областях знань. Не плутати з сюрвейінг.

Спочатку цей термін мав відношення тільки до процесу обміру земельної ділянки і перекладався з англійського як межування, обмір земельної ділянки, геодезична зйомка (точне визначення положення в просторі). Але подальший розвиток поцесса управління нерухомістю призвів до розширення смислового навантаження йього терміна.

Так в сучасному розумінні сервейінг нерухомості означає послугу комплесного супроводу проекту розвитку об’єкта нерухомості, що включає в себе ряд експертиз (технічних, економічних, юридичних, екологічних, та ін.), Вибір на основі проведених досліджень найбільш ефективної стратегії розвитку ділянки (або об’єкта нерухомості), супровід процесу реалізації плану (будівництва або реконструкції) і безпосереднє управління об’єктом нерухомості (здача в оренду, продаж, залучення інвестицій).

Сервейер — організація надає послугу сервейінга.

Детальніше про сервейінг нерухомості


Сюрвейінг (сюрвей, survey) — процес обстеження деякого об’єкта з метою надання експертного висновку. Термін походження якого має спільне джерело до сервейінгом, але застосовуваний в інших областях знання для визначення інших, хоча і близьких понять. Також походить від англійського терміна to survey означає обмір земельної ділянки.

Але на відміну від будівельного сервейінга метою сюрвея є обгрунтування експертного висновку, а не реалізація проекту.

Таким чином термін сюрвейінг (або сюрвей) можна трактувати як обстеження (збір і аналіз інформації), вишукування, інспекція або експертиза.

Сюрвей в медицині означає комплексне медичне обстеження групи пацієнтів. У соціології — збір інформації за допомогою опитувань цільової групи. У страхуванні — огляд об’єкта страхування для визначення ризиків, або, більш вузько, обстеження пошкодженого вантажу для визначення збитку.

У морському праві термін сюрвей означає огляд судна на його предмет готовності до перевезення вантажу і контроль його збереження в процесі перевезення.

Наприклад, наша компанія надає послуги сюрвейінга зерна. У цьому випадку експерт-сюрвйер здійснює періодичне (щомісяця) обстеження для визначення кількості і якості зернових в елеваторах, а також у процесі його вантаження і транспортування.

Сюрвей — то ж що і сюрвейінг.

Драфт сюрвейDraught survey. Визначення кількості (ваги) насипного вантажу на судні за допомогою вимірювань (НЕ зважування).

Звіт сюрвейераSurvey report. Звіт, рапорт сюрвейера в якому викладена експертна оцінка про стан об’єкта дослідження. Складається періодично або в разі якоїсь події.

Сюрвей врожаю — Crop survey. Процес моніторингу кількості та якості врожаю на етапах його збірки, обробки, транспортування і зберігання. Термін застосовується найчастіше в разі сюрвея зернових культур. Включає в себе моніторинг стану зерна і оцінку ризиків.

Додати коментар Ваш email не буде опублікований