Дью діл в умовах ринкової невизначеності

У політичній та економічній ситуації в Україні, коли спостерігаються негативні тренди на фінансових, банківських, інвестиційних, товарних і виробничих ринках, проте зустрічаються й «привабливі» пропозиції з продажу тих чи інших видів активів за вартістю, нижчою або істотно нижчою за ринкову.

При всій зовнішній привабливості даних пропозицій при ухваленні рішення про придбання або входження в акціонерний капітал необхідно керуватися актуальними даними комплексного аналізу стану активу, його реального позиціонування в нинішньому ринковому середовищі певного сегмента галузі, макро- і мікроекономічних тенденції впливають на ринок подібних активів і впливають на їх вартість і ліквідність.

Таким чином необхідно відзначити, що для кризових, стагнаційних періодів, періодів невизначеності перспектив ринкових трендів, різко зростають ризики прийняття помилкових, або сумнівних транзакційних рішень, які в свою чергу ведуть як до прямих інвестиційних ризиків і, в наслідку, до збитків, так і до тривалого переходу з активу в грошовий еквівалент, зважаючи на низьку ліквідність ринку.

Для недопущення істотного зниження негативного впливу факторів невизначеності при прийнятті рішення про придбання активів необхідно проводити комплексне, кваліфіковане дослідження – перевірку придбаного активу як в розрізі внутрішніх так і зовнішніх елементівріскообразующіх складових — Due Diligence.

Для прикладу розглянемо Дью Діл цілісного майнового комплексу (ЦМК) виробничого підприємства по виробництву товарів кінцевого споживання непродовольчого призначення, в якому один з акціонерів продає свій пакет акцій розміром 45%.

Найбільша мотивація потенційних покупців на ринку — вартість продажу пакета акцій нижча за ту, яка визначається класичним дохідним підходом.

В умовах стабільних макро- і мікроекономічних показників цей підхід дає досить точні показники ринкової вартості без глибокого і комплексного збору достовірної вихідної інформації, ґрунтуючись на даних балансу, звіту про прибуток і збитки, елементах управлінського обліку. У поточній ситуації отримання, аналіз та прогнозування базових розрахункових складових вимагає глибокої перевірки і експертної роботи за наступними напрямками:

Юридичний аудит

Документи, що визначають право власності на будівлі, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання і т.д. з обов’язковим підтвердженням в органах Державної реєстраційної служби відповідно до нового Порядку реєстрації майнових прав на нерухоме майно. Також в цьому розділі необхідно ідентифікувати та проаналізувати всі судові та майнові суперечки по підприємству.

Ідентифікація активів входять до складу компанії

У цьому випадку доцільно провести повну інвентаризацію основних фондів підприємства всіх груп, з отриманням достовірних результатів на дату оцінки.

Технічний аудит

У цій частині доцільно залучення незалежних інжинірингових, сервеінгових компаній для отримання судження про ступінь фізичного, економічного, морального зносу основних фондів підприємства, не спираючись тільки на думку технічного персоналу підприємства.

Управлінський аудит

Проведення аналізу управлінської, кадрової структури підприємства, а також рівня ефективності і оптімізірованності всіх бізнес процесів, що проходять в процесі виробничої діяльності на підприємстві.

Тут доречним підходом може бути методологія, яка застосовується при міжнародній сертифікації систем якості ISO і подібних.

Фінансовий аудит

У цьому розділі проводиться аналіз структури управління фінансами, обліку та бухгалтерської звітності, організованої на підприємстві, з обов’язковим проведенням незалежного бухгалтерського та фінансового аудиту на звітну дату, виконаного з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аналіз управління фінансами, бухгалтерський аудит.

Ризики розміру пакета акцій і консолідації акціонерного капіталу

У цій частині, з огляду на розмір пакета акцій, виставленого на продаж (45%). Велике значення має розміщення інших 55% акцій і ймовірність їх консолідації. У разі її проведення виникає акціонер з контрольним пакетом акцій (55%), що ускладнює реалізацію своїх прав власності при прийнятті управлінських рішень учаснику, який володіє 45% акцій.

Отримавши достовірну інформацію за вказаними шістьма пунктами можна скласти уявлення і використовувати дані для ретроспективного і поточного аналізу і визначення вартості підприємства при ринкових факторах, що склалися в період попередній, дати оцінки.

Для отримання прогнозних фінансово-економічних показників роботи компанії на короткострокову, середню і довгострокову перспективу, необхідно глибоке вивчення останніх тенденцій на сировинному ринку для даного виробництва, ринку реалізації готової продукції, ресурсному ринку, перспектив всієї галузі для даних товарних груп і т.д.

При всій складності і багатовекторності невизначеностей в прогнозуванні та моделюванні, властивих даному періоду, саме достовірність і адекватність побудованих економічних моделей є запорукою достовірності економічних параметрів, використовуваних при визначенні вартості підприємства (або його пакета акцій) і дозволять сформувати власне обгрунтоване судження про привабливість (або непривабливості ) ринкової пропозиції для прийняття вірного транзакційного рішення.

Додати коментар Ваш email не буде опублікований