Політика якості консалтингових послуг

Так як якість послуг, що надаються для M Consulting Group є основою ідентичності бренду і основною конкурентною перевагою, розвитку політики якості ми приділяємо велику увагу.

Якість для нашої команди не є абстрактним поняттям, вона виражається конкретними і вимірюваними показниками, які ми не вважаємо за потрібне приховувати від наших клієнтів і ринку в цілому. У разі, якщо інші учасники ринку на підставі нашого документа розроблять власну політику якості, ми будемо тільки раді цьому факту.

Визначення якості

Для оцінки якості роботи в нашій компанії застосовується бальна система. Кожен з критеріїв оцінюється окремо і якщо хоча б по одному з показників не досягається необхідне порогове значення (різне для кожного параметра) проект відправляється на доопрацювання і не потрапляє до клієнта, до тих пір, поки внутрішній аудит не визнає його якісним.

Природно, доробка здійснюється із залученням власних ресурсів компанії і не впливає на терміни здачі роботи, так оцінка проводиться не в кінці процесу, а під час, що дозволяє при необхідності запустити паралельний процес.

Якість послуги складається з:

Точності і достовірності

Для будь-якої консалтингової послуги, будь це незалежна оцінка, моніторинг проектного фінансування, експертиза або комплексний супровід бізнесу, найбільш важливою складовою є точність і достовірність одержуваної інформації.

Саме тому, цей пункт значиться першим і має найвищий пріоритет в системі оцінювання.

Найвищий сумарний бал категорії — 10

Поріг якості — 9 балів

Повноти викладеної інформації

Повнота викладеної інформації визначається в нашій компанії більш широко, ніж це може бути викладено в договорі. Досить часто вже в ході проведення досліджень або моніторингу з’ясовуються факти невідомі замовнику раніше і мають прямий вплив на результати роботи. Також деякі факти вимагають більш ретельної і всебічної перевірки і застосування декількох методологій для їх більш точної оцінки.

Для визначення ступеня повноти, протягом проектів проводиться періодичний аналіз даних (мінімум двічі протягом проекту). У разі якщо виясняюется необхідність додаткової роботи, вона безсловно проводиться.

Найвищий сумарний бал категорії — 10

Поріг якості — 8,5 балів

Своєчасності надання звіту

Хоч би якою була ступінь важливості і достовірності інформації, якщо вона надійде до клієнта пізніше необхідного терміну, цінність її буде сильно знівельована. Саме тому, при проведенні внутрішнього моніторингу ми приділяємо велику увагу дотриманню строків на кожному етапі проекту. При необхідності, проект може бути посилений за рахунок власних коштів M Consulting Group.

Найвищий сумарний бал категорії — 10

Поріг якості — 8 балів