Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу є обов’язковим етапом діяльності будь-якої компанії, оскільки результат цієї операції визначає її потенційну вартість як цілісного майнового комплексу, що приносить прибуток.

Операцію оцінки вартості бізнесу необхідно здійснювати для укладення угоди його купівлі або продажу, а також в процесі поглинання, злиття або тотальної ліквідації компанії, під час підписання договорів майнового страхування, залучення кредитних або інвестиційних капіталів.

Проведення оцінки бізнесу

Фахівці компанії М Сonsulting Group в ході оцінки бізнесу застосовують об’єктивні методики визначення вартості всіх активів підприємства — виробничого обладнання, нерухомості, фінансових вкладень, транспортних машин і агрегатів, резервів на складах, нематеріальних активів. Також проводиться оцінювання продуктивності діяльності та прибутковості, потенційних перспектив розширення компанії з урахуванням динаміки конкурентного середовища.

Специфіка оцінки корпоративних прав

Виконання оцінки корпоративних прав надає дані про потенційної вартості бізнесу або його частки, це неодмінна дія не тільки при виконанні угоди купівлі-продажу, реорганізації, злиття або поглинання.

Пройти цю процедуру, як непорушну фазу підготовки звітності, необхідно відповідно до вимог МСФЗ, будуть потрібні ці дані і при отриманні кредитного капіталу, коли в якості заставного майна використовуються корпоративні права. Така інформація буде неоціненно корисною і для опрацювання зважених управлінських рішень.

Оцінка бізнесу проводиться для:

 1. Покупки, продажу бізнесу або його частини, здачі в оренду
 2. Прийняття рішень менеджментом, підвищення ефективність використання активів
 3. Залучення інвестицій
 4. Страхування бізнесу
 5. З метою кредитування для визначення кредитоспроможності компанії
 6. При злитті, поглинанні або реструктуризації підприємства
 7. Викупі акцій у акціонерів їх емісії, внесення вкладу засновників в статутний капітал організації
 8. Оцінки вартості цінних паперів або часткою капіталу
 9. Первинному розміщенні цінних паперів (вихід на IPO)
 10. Визначення бази для оподаткування
 11. Переоцінка активів для бухгалтерського обліку
 12. Для обґрунтування позовної заяви в суді