Due Diligence

Об'єктивна, незалежна і комплексна оцінка об'єкта інвестування

Due Diligence * — це процедура об’єктивної і незалежної оцінки об’єкта інвестування. Фактично цей термін означає ретельне дослідження в першу чергу фінансового і юридичного стану бізнесу незалежною експертною організацією.

Термін словниках зазвичай перекладається як “перевірка благонадійності фінансового стану компанії”, “належна дбайливість” або “належна обачність”.

Для Due Diligence основоположними принципами саме є ретельність та об’єктивність перевірки, а головною метою є мінімізація ризиків інвестора. Консалтингова компанія, надаючи цю послугу, фактично займається захистом інтересів інвестора.

* Часто “Дью Ділідженс” скорочують до Due Dil, DueD, DDG англійською мовою і “Дью Діл” українською.

Послуга Due Diligence

Замовником послуги Дью Ділідженс зазвичай є компанії, що здійснюють купівлю бізнесу, процедури злиття і поглинання або розглядають можливість участі в інвестиційному проекті.

Також процедура Due Diligence проводиться в разі створення спільного підприємства, розміщення цінних паперів на біржі, або для перевірки надійності майбутнього партнера.

На відміну від аудиту, Дью Ділідженс передбачає не тільки отримання висновків у звіті, але і надання певних рекомендацій.

Експерти M Consulting Group піддають перевірці:

Фінансову звітність, наявність поточних боргів і ймовірності виникнення зобов’язань в майбутньому, корпоративну документацію організації і технічні звіти. Проводять серію експертиз основних чинників, що потенційно можуть вплинути на фінансові втрати в майбутньому (наприклад, екологічні експертизи, аналіз правових і податкових аспектів і т. Д.)

Експертизі піддаються основні матеріальні (нерухомість, засоби виробництва та ін.) та нематеріальні (авторські права, ліцензії, патенти) активи.

Юристи вивчають договору стосуються операційної діяльності, трудових відносин, поставки продукції та обладнання і інші документи.

Види Due Dil

Існує кілька видів Due Diligence. Розрізняються вони за типом перевірки і по об’єкту.

General DueD

Проведення “Спільного Дью Ділідженс” передбачає повну і всебічну перевірку. Перевіряється фінансовий стан компанії, оцінюються правові ризики, якість управління, стану оподаткування, поточні позиції на ринку. Простіше кажучи формується повний портрет компанії виходячи з якого інвестор може прийняти зважене рішення.

Financial Due Diligence

Досліджуються всі аспекти фінансового стану. Проводиться експертиза активів і пасивів та експертна оцінка їх вартості. Експерти консалтингової компанії проводячи фінансовий Дью Діл виявляють чи не завищена вартість активів, чи немає неврахованих боргових зобов’язань та інших ризиків здатних змінити фінансовий стан в гіршу сторону.

Tax Due Diligence

Податковий Due Diligence передбачає повне дослідження і аналіз ризиків в питаннях оподаткування об’єкта інвестиції.

Legal Due Diligence

Правовий або юридичний Дью Ділідженс, як зрозуміло з назви, означає дослідження діяльності компанії в юридичній площині (правовстановлюючі документи, історія операцій з цінними паперами, законність діяльності).

Зовнішніми консультантами перевіряється законність приватизації, виділення землі, наявність необхідних ліцензій та інших дозволів і інші фактори, що можуть потенційно привести до виникнення ризиків в правовому полі.

Найчастіше такий вид експертизи замовляється компаніями з іноземним капіталом мають намір придбати будь-який бізнес в Україні, або великими місцевими корпораціями розглядають можливість поглинання бізнесу. У нашій країні цей вид Дью Діл є найпоширенішим.

Operational Due Diligence

Цей вид експертизи означає дослідження операційної діяльності компанії. Оцінюється місткість ринку і потенціал його розвитку, ймовірність виникнення криз, необхідність інвестування в оновлення виробничих потужностей, вплив інновацій та інші фактори.

Також можна виділити і специфічні види Дью Ділідженс: екологічний, технічний, маркетинговий, а по об’єкту перевірки: Due Diligence нерухомості, банку корпоративних структур і т. д.

Але якою б не був об’єкт дослідження, суть Дью Діла завжди залишається однією і тією ж: комплексна детальна перевірка та точна оцінка.

Teсhnical Due Diligence

Для деяких об’єктів дослідження технічна експертиза є більш необхідною, ніж фінансовий чи правовий аудит.

Наприклад, для аналізу стану виробничих комплексів, транспортних компаній, нерухомості, наукомістких виробництв і особливо різноманітних стартапів важливо їх поточний технічний стан і розуміння обсягів необхідних інвестицій в майбутньому.

“На папері” все може виглядати інакше, ніж в дійсності. У цьому випадку необхідна присутність експерта на місці подій, одним лише аналізом документації обійтися не можна. Тому часто потрібне залучення вузьких фахівців, здатних дати об’єктивну оцінку, а так само рекомендації щодо подальшої експлуатації або необхідності модернізації.

У технічній частині дослідження компетенції експертів M Consulting Group дуже високі, фактично ми маємо унікальний на території України досвідом комплексного дослідження великих і складних бізнесів.

Процедура Due Diligence

Перевірка компанії починається зі збору інформації про її фінансах, дослідження історії її діяльності на ринку, взаємин з кредиторами, органами влади, підрядниками.

Відмінною особливістю послуги є її скрупульозність. Тому, під пильну увагу наших експертів потрапляє буквально вся інформація, яку можна отримати з офіційних і неофіційних джерел.

На другому етапі зібрана інформація піддається аналізу з метою встановлення її достовірності, а також важливості для подальшого експертного висновку. Кожен фактор має певне значення в структурі бізнесу в поточний момент і зовсім інше значення в майбутньому. Докладному аналізу піддаються всі аспекти і їх взаємний вплив один на одного. Адже часто поєднання декількох на перший погляд незначних чинників здатне спричинити великі наслідки.

На третьому заключному етапі дослідження замовнику надається повний звіт, який включає як оцінку поточного стану бізнесу, так і прогнози змін в доступному для огляду майбутньому.

Важливе місце в звіті Due Diligence займає оцінка ризиків та рекомендації замовнику про те, як їх уникнути, або мінімізувати вплив.

Зазвичай процес Дью Ділідженс займає досить тривалий час (від місяця, до півроку або навіть довше) так як вимагає часу для збору всіх необхідних даних і постійної взаємодії як з об’єктом аналізу так і з замовником.

Цілі Due Diligence

Дослідження бізнесу за методологією Due Diligence ставить перед консультантом кілька цілей.

  • Основна задача — надання замовнику повної і об’єктивної картини досліджуваного об’єкта.

Інвестор, що укладає важливу угоду, не може покладатися на думку тільки власних менеджерів і спиратися на дані надані другою стороною. Об’єктивність в такому випадку може забезпечити тільки зовнішня незалежна консалтингова компанія.

  • Друга мета — прогнозування потенційних змін, здатних збільшити ризики інвестора в майбутньому.

У цій частині дослідження важливу роль відіграє перевірка фінансової та правової діяльності компанії. Саме в цих двох сферах зазвичай знаходяться ризики здатні негативно проявиться в майбутньому.

Фахівці М Консалтинг Груп в своєму висновку описують всі потенційні “підводні камені” і дають рекомендації щодо мінімізації ризиків. Часто в результаті дослідження може бути виявлено можливості, про які ніхто не міг здогадувався на початку проекту. Наприклад, інший спосіб використання об’єкта або бізнесу, що надає можливості отримання більшого прибутку.

Due Diligence в Украине

Погляд на цю послугу Due Diligence в Україні дещо відрізняється від загальноприйнятого. У нашій країні послугу під такою назвою надають або юридичні компанії, або представництва міжнародних консалтингових компаній.

Коли процедуру Дью Ділідженс проводить українська юридична фірма, часто вивчаються тільки правові питання і аспекти оподаткування перевіряється бізнесу. Решта сфер діяльності не потрапляють в поле уваги юристів.

У випадку з міжнародними консультантами експертизі піддається більша кількість деталей, але, на жаль, часто не беруться специфічні місцеві особливості. Так само міжнародні консультанти змушені залучати місцевих експертів, а це в свою чергу означає менше ретельний контроль якості експертизи. Може бути втрачена сама суть перевірки — “ретельність”.

В M Consulting Group ми маємо можливість зосередити до 90% всього обсягу робіт в “своїх руках”, так як в нашій компанії працюють і експерти фінансисти і фахівці з сфер будівництва, оцінки, екології та інших необхідних для ретельної перевірки сфер знань.

Іншими словами, ми добиваємося ретельності і достовірності оцінки саме тим, що зосереджуємо максимум експертиз всередині компанії використовуючи знання і досвід своїх колег, кожен з яких має високий рівень компетенції в своїй області, багаторічний досвід роботи в подібних проектах.

Ми маємо досвід роботи з великими об’єктами нерухомості, виробничими комплексами і розгалуженими бізнес структурами саме в цих сферах ми фактично і надаємо послугу Due Diligence в Україні.

Приклади досліджень

Кейс № 1. Один з найбільших виробничих комплексів України

Перед нашими експертами була поставлена задача перевірки поточного стану бізнесу, аналіз запропонованого власнику пропозиції по модернізації виробництва.

Що досліджувався: операційна діяльність, фінанси, технічний стан, юридична і податкова складові бізнесу. Оцінка ризиків в довгостроковій перспективі

Термін реалізації проекту: 4 месяці

У проекті брали участь 8 експертів

Результат Дью Ділідженс підприємства:

Обсяг коштів інвестора необхідних для модернізації був знижений більш ніж на 30% завдяки рекомендаціям незалежних фахівців. Інвестиції в модернізацію виробництва окупилися протягом 1,5 року.

Кейс № 2. Придбання торгового центру іноземним інвестором

Що досліджувався: ринок торговельної нерухомості, фінансовий і технічний стан об’єкта нерухомості, можливість росту орендних ставок в найближчі 2 роки і інші фактори.

Термін реалізації проекту: 2 місяці

У проекті брали участь 5 фахівців компанії

Результати роботи:

Була проведена повна перевірка ТРЦ, оцінені всі потенційні ризики для нового власника. Інвестору було запропоновано скорегувати стратегію використання об’єкта з урахуванням актуального стану ринку. Операція з придбання ТРЦ завершена успішно. Новий власник вийшов на розрахункові показники за 6 місяців.

Кейс №3. Велика транспортна компанія.

Завдання комплексного аудиту транспортної компанії полягала в оцінці її інвестиційної привабливості та визначення правильності стратегії інвестування в довгостроковій перспективі.

Що досліджувався: операційна діяльність перевізника, його фінансовий стан, перевірка контрагентів та лізингодавців, технічний стан парку, ймовірність виникнення потенційних ризиків для інвестора протягом 5 років.

Термін реалізації проекту: 3 місяці

У проекті брали участь 4 експерта

Результати перевірки:

В результаті перевірки було виявлено невідповідність заявленої оціночної вартості компанії і технічного стану парку. В результаті інвестор змінив стратегію для оптимізації ризиків.

Кейс №4. Купівля готельно-ресторанного комплексу

Що досліджувався: технічний стан об’єкта нерухомості, наявність дозвільної документації та прав власності, оцінка обсягу інвестицій з урахуванням необхідності в розширення бізнесу.

Результати перевірки: Були виявлені технічні недоліки будівлі, розраховані кошти, необхідні для ремонту, проведена оцінка вартості комплексу, а також проведені роботи з перевірки законності будівництва та відповідності екологічним нормам. В даний час комплекс є успішно діючим.

Кому буде цікавий Due Diligence

Цією послугою найчастіше цікавляться банки, інвестиційні фонди і іноземні інвестори.

З іншого боку і компанії, які знаходяться в пошуку інвестицій замовляють консалтинг для підготовки до процедури обстеження Due Diligence з боку інвестора.

Для цих замовників проведення процедури є практично обов’язковою умовою для прийняття рішення про інвестування в бізнес або його покупки.

Не так давно зацікавленість в Due D почала даватися взнаки і на IT ринку. Адже ця сфера стрімко розвивається і молоді компанії знаходяться в постійному пошуку інвестицій, а інвестори — перспективних сатрапів.

M Consulting Group пропонує проведення Due Diligence стартапів і відбулися IT компаній, які можуть зацікавити інвесторів, а також підготовку до такої процедури для самих стартапів.