Переоцінка активів підприємства відповідно до МСФЗ

Переоцінка активів проводиться фахівцями компанії М Сonsulting Group з урахуванням спеціалізації конкретного підприємства. Проведення періодичної переоцінки активів дозволяє зафіксувати дійсну вартість основних активів в заданий період часу.

Ця операція дуже важлива, оскільки вартість активів безпосередньо впливає на обчислення амортизації та собівартості продукції, визначає цінову політику компанії, використовується при обчисленні бази оподаткування, а також для калькуляції ряду техніко-економічних показників.

Переоцінка активів також є значущою характеристикою при обчисленні величини кредитного капіталу — як майнового забезпечення, або для підписання договорів страхування. Переоцінка активів обов’язково проводиться і в разі банкрутства підприємства, отримані дані фіксують реальні показники забезпечення претензій кредиторів, а також в процесі розробки фінансової звітності при переході на міжнародні стандарти.