Україна в міжнародних економічних рейтингах

У міжнародних економічних рейтингах України найчастіше знаходиться аж ніяк не на перших позиціях. Місця в списках змінюються з року в рік, але кардинальних змін не відбувається.

Для відповіді на питання “Чому Україна займає такі низькі позиції?” варто уважніше придивитися не до місця, яке займає наша країна в рейтингу, а до балів, які набирає і саму методику дослідження. Адже на позицію щодо інших економік можуть впливати успіхи і невдачі інших учасників, також часто у різні роки кількість розглянутих країн може бути різним.

Докладне вивчення наданих країні абсолютних оцінок і методик розрахунку дозволяє визначити, які саме сегменти економіки укладачі звіту бачать найслабшими, а які, навпаки, сильними.

Україна та її місце в міжнародних рейтингах

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності

www.weforum.org

У цьому рейтингу Україна традиційно займає позицію трохи вище середини. Але з 2013 року країна поступово втрачає позиції. Бали нараховуються за результатами дослідження 12 критеріїв розділених на 3 категорії:

Параметр 2016 2017
Базові умови 4,1 3,0
Органи управління 4,4 3,0
Інфраструктура 3,0 3,9
Макроекономічне середовище 4,1 3,2
Здоров’я и початкова освіта 6,1 6,0
Посилювачі ефективності 4,1 4,0
Высшее освіта и тренинги 4,9 5,1
Ефективність товарних ринків 4,0 4,0
Еффективність ринку праці 4,1 4,2
Розвиток фінансового ринку 3,5 3,0
Технологічна готовність 4,6 3,6
Об’єм ринку 4,6 4,4
Фактори розвитку інновацій 3,4 3,5
Рівень розвитку бізнесу 3,7 3,6
Інноваціі 3,2 3,4
Сумарний бал 4,0 4,0

Максимально можлива оцінка в кожній з категорій — 7, причому кожен з факторів також містить в собі більш дрібні складові. Таким чином фактори знижують рейтинг України це низька ефективність ринків, погано розвинена інфраструктура і не ефективні органи державного управління. З позитивних факторів можна відзначити хорошу початкову і вищу освіту.

У переліку найважливіших причин знижують конкурентоспроможність на першому місці – корупція, слідом йдуть політична нестабільність, інфляція, неефективність державних органів та інші.

Індекс економічних свобод

www.heritage.org

У рейтингу економічних свобод у 2017 році Україна зайняла 166 місце з 180 держав, розташувавшись серед списку країн з невільною економікою, при цьому набравши трохи більшу суму балів, ніж в 2016-му.

Найнижчі оцінки укладачі звіту поставили такими складовими економіки як Правова ефективність, Свобода інвестицій і Сумлінність уряду. У свою чергу високо оцінили Свободу торгівлі та ведення бізнесу та Податкове навантаження. Більш детально про позиції України в рейтингу.

Параметр 2016 2017
Свобода ведення бізнесу 56,8 62,1
Свобода торгівлі 85,8 85,9
Податкове навантаження 78,6 78,6
Добросовестность уряду 26,0 29,2
Державні витрати 30,6 38,2
Грошова свобода 66,9 47,4
Свобода інвестицій 20,0 25,0
Фінансова свобода 30,0 30,0
Фінансове здоров’я 67,9
Захист прав власності 25,0 41,4
Правова ефективність 22,6
Свобода трудових відносин 47,9 48,8
Сумарний бал 46,8 48,1

Рейтинг Doing Business

www.doingbusiness.org

У 2017 році Україна трохи поліпшила свої позиції і в абсолютному і відносному вираженні. Так наша країна зайняла 80-е місце з 190 країн, піднявшись на одну сходинку вгору і набрала 63,9 бал, що на 1,13 пункт вище ніж в 2016 році.

Для визначення позиції відповідної економіки використовується 11 показників.

Параметр 2016 2017
Реєстрація нового бізнесу 93,88 94,40
Отримання дозволу на будівництво 61,36 61,42
Доступність електроенергії 54,84 58,45
Реєстрація нерухомості 69,44 69,61
Доступність кредитів 75,0 75,0
Захист прав інвестора 50,0 56,67
Оподаткування 72,99 72,72
Міжнародна торгівля 65,15 64,26
Виконання договірних зобов’язань 57,11 58,96
Вирішення неплатоспроможності 27,92 27,5
Сумарний бал 62,77 63,9

З наведеної таблиці видно, що найгірше становище склалося в Україні з вирішенням неплатоспроможності (стягнення боргів), захистом прав інвестора, виконанням договірних зобов’язань, доступністю електроенергії і отриманням дозволу на будівництво.

Непогано йдуть справи з реєстрацією нового підприємства, оподаткуванням і доступністю кредитних коштів. Детальніше про легкість ведення бізнесу в Україні.

Рейтинг інновацій

www.globalinnovationindex.org

У рейтингу інновацій за минулий 2016-й рік Україна зайняла позицію трохи нижче середньої, опустившись на 8 ступенів і набравши 35,7 бала, на 0,8 менше, ніж у 2015 році. З цього можна зробити висновок, що абсолютні показники практично не змінилися, зате найближчі конкуренти показали себе значно більш інноваційними.

При розрахунку індексу інновацій розглядається більша кількість параметрів, ніж зазначено нижче. Ми наводимо тільки самі “цікаві” цифри. Повний звіт можна переглянути тут.

Параметр 2016
Политическая стабильность и отсутствие насилия 14,88
Ефективність уряду 28,5
Нормативне регулювання 29,24
Верховенство права 27,49
Витрати по скороченню працівників 90,1
Легкість запуску нового бізнесу 93,88
Вирішення неплатоспроможності 31,05
Податкове навантаження 70,69
Доступність освіти 65,30
Витрати держави на освіту громадянина 38,45
Тривалість навчання в школі 66,09
Оцінка рівня знань (читання, математика, наука) н/д
Співвідношення учнів та вчителів 86,61
Отримання вищої освіти 74,53
Випускники в області науки и техніки 49,67
Мобільність студентів всередині країни 14,47
Наукові дослідження 13,99
Витрати на R&D* 14,46
Витрати міжнародних R&D компаній 0,0
Національні університети в рейтингу QS** 29,17
Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ICT) 62,70
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) 21.66
Державні online-сервиси 26,77
Індекс електронної участі*** 43,14
Виробництво електроенергії (кВт на жителя) 21,79
Якість логістики 40,89
Валове накопичення капіталу 17,33
ВВП на одиницю використання енергії 3,73
Екологія 79,69
Екологічна сертифікація ISO 14001 3,63
Доступність кредитів 75,0
Кредитування приватного сектора 29,08
Портфель мікрофінансових організацій 0,01
Захист міноритарних інвесторів 53,33
Ринкова капіталізація 4,97
Загальна вартість акцій що торгуються 0,59
Венчурні інвестиції 10,31
Внутрішня конкуренція 60,94
Об’єм внутрішнього ринку 60,24
Зайнятість в інтелектуальних областях знань 53,60
Тренінгові компанії 25,33
Валові внутрішні витрати на науково-дослідні проекти 10,70
Витрати на науково-дослідні проекти приватних компаній 45,46
Працюючі жінки з вищою освітою 83,01
R&D співпраця між університетами та бізнесом 41,71
Розвиток економічних кластерів 32,50
Фінансування науково-дослідних проектів з-за кордону 25,33
Спільні підприємства та стратегічні альянси 0,15
Виплати за використання інтелектуальної власності 23,74
Високотехнологічний імпорт 24,39
Імпорт інформаційно-комунікаційних технологій 15,34
Приплив прямих іноземних інвестицій 21,49
Кількість патентів 37,46
Кількість міжнародних патентних заявок 5,66
Заявки на корисну модель подані в національне патентне бюро 100
Наукові публікації 18,57
Цитованість наукових публікацій 15,22
Зростання ВВП в розрахунку на працевлаштовану особу 48,13
Щільність нових бізнесів (реєстрацій / 1000 громадян) 5,31

Як і у випадку з попередніми міжнародними організаціями, автори звіту бачать проблеми економіки України в політичній нестабільності, слабкості фінансових ринків і державних інститутів. Але крім цього звертають на себе увагу низька мобільність студентів, зовсім невеликі витрати на наукову діяльність та відсутність міжнародних інвестицій у наукомісткі галузі економіки.

Серед сильних сторін України доступність освіти, кредитів і легкість запуску нового бізнесу.

Індекс сприйняття корупції

www.transparency.org

На полі боротьби з корупцією, на думку Transparency International, у України зовсім скромні досягнення. Так в 2015 році країна набрала 27 балів з 100 можливих, а в 2016 — 29, в результаті посівши 131 місце з 176 країн. Всього з 2012 року ми зуміли поліпшити показники на 3 бали.

Резюмуючи все вищесказане потрібно відзначити, що в різних міжнародних рейтингах Україна, незважаючи на різну методологію і систему розрахунків, показана як держава з високим рівнем освіти, простотою запуску нового бізнесу, свободою торгівлі і не найгіршою податковою системою, при цьому з практичною відсутністю верховенства права , малоефективною інфраструктурою і високим рівнем корупції.

* Research and Development. Тут маються на увазі витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

** Міжнародний рейтинг університетів за версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds. За версією британців українські університети знаходяться на таких місцях: на 382-му — Харківський національний університет імені Каразіна, на 431 — Університет імені Тараса Шевченка, на 551 — Київський політехнічний інститут. Поза рейтингом: 701+ — Харківський політехнічний університет, Сумський державний університет і Донецький національний університет.

*** E-Participation index — показник рівня участі громадян в управлінні країною засобами електронних комунікацій (надання інформації, консультації, участь громадян у прийнятті рішень).

Додати коментар Ваш email не буде опублікований